THE WAR HOUSE, OZZMOND, BLUEINTHEFACE – PLAYING CHINA HAND AROUND EUROPE

 

 

Szkoła od Nowa – konferencja – dzień 1